VİZYONUMUZ
Orta vadede, kurumumuzun ulusal ve uluslararası pazarda, mal ve hizmet kalitesiyle tercih edilen, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; öncü firmalar arasında yerini almak
 
MİSYONUMUZ 
Paydaşları ile birlikte flexible ambalaj sektörüne değer katmak,insana ve çevreye saygılı ve güven duyulan çözüm ortağı olmak.
 
Çalıştığı firmalarla ölçek farkı gözetmeksizin aynı kalite ve hizmet anlayışını uygulayan KALİTE AMB organizasyonunu da bu prensipler üzerine oluşturmuştur.
Bizler insana değer veren ve müşteri odaklı yapımızın uzun vadede bizlere neler kazandırdığını gördük ve bu anlayışa iyice bağlandık.
 
Kalite Amb.ve Pls. San.Dış Tic.Ltd.Şti.’nin önümüzdeki dönem için hedefleri:
1. Müşteri memnuniyetini arttırarak devam ettirmek
2. Yeni ve daha istikrarlı pazar yapısı oluşturmak. İhracatı arttırmak
3. Katma değeri daha yüksek ürünlere yönelmek
4.KALİTE AMB. markasını uluslararası bir marka haline getirmek.
 
Bu nedenle,
Yaratıcılık: Başarı için en temel özelliğimizdir firmamızda varolan her görüşün tartışılmasına fırsat tanıyan sistemimiz bizlerin değişen koşullara adapte olmamızı sağlamakta ve başarımızı sürekli kılmaktadır
 
Tutarlılık: Verilen sözlerle yapılan işler arasındaki tutarlılık yani verilen sözlerin arkasında olunması şirketimizi diğer benzerlerinden ayırmaktadır.
 
Kalite: Müşterilerimizin beklentilerini ürün ve hizmetlerimize yansıtabilme yeteneğimizi göstermekte olan bir ölçüdür Bunu sağlamak için şirketimiz müşteri odaklı yönetim sisitemini benimsemekte ve hiçbir önyargıya müsaade etmeksizin istenen ürün ve hizmeti zamanında ve kaliteli olarak yönlendirebilmektedir.
 
Takım Çalışması: Biz başarının sadece takım çalışması sonucu oluşabileceğine inanıyoruz. Takımın her bir üyesi diğerini desteklemektedir.
 
Maliyet Hedeflemesi: Şirketimiz tüm bu kalite hedeflemesi arasında ayrıca her türlü gereksiz giderlerin önlenmesi için yoğun çaba harcamakta ve kaliteyi sizlere en ucuza maledebilme hedefi gütmektedir.

Hakkımızda Birinci Kalite Ambalaj