İbrahim YALÇIN
Genel Müdür / General Manager
Malihe VEFA
Dış Ticaret / Export
whatsapp